Efficiënte en doelgerichte
juridische bijstand

Advocaten Katelijne STALLAERT en Pascale MONBAILLIU combineren hun grondige juridische kennis en hun specifieke ervaring om de belangen van particulieren en ondernemingen doeltreffend en professioneel te verdedigen.

Ons kantoor

In de kern van moeilijkheden schuilen de mogelijkheden.

Albert Einstein

Advocatenkantoor SMA is een allround advocatenkantoor in Knokke-Heist. Bij onze juridische bijstand voor zowel privé- als zakelijke aangelegenheden staan uw belangen als cliënt centraal.

Onze taak als advocaat beperkt zich niet tot het voeren van gerechtelijke procedures. Onze proactieve aanpak is essentieel om geschillen en procedures te vermijden. Kerntaken hierbij zijn het geven van juridisch advies, opstellen van sluitende overeenkomsten, doelgerichte onderhandelingen voeren, juridische bijstand verlenen bij deskundigenonderzoek of algemene vergadering...

Op basis van onze grondige juridische kennis en jarenlange ervaring gaan wij steeds voluit voor uw zaak, rekening houdend met de haalbaarheid en de kosten. Wij volgen uw dossier nauwgezet op en informeren u geregeld over de stand van zaken.

Onze persoonlijke en resultaatgerichte aanpak, sterke betrokkenheid bij uw situatie en heldere communicatie met de advocaten zijn voor ons primordiaal, waardoor wij u kwaliteitsvolle juridische bijstand en advies bieden.

contacteer ons
 • Doelgerichte en persoonlijke aanpak
 • Grondige analyse en strategisch doorzicht
 • Duidelijke en to the point informatie
 • Nauwkeurige opvolging van de dossiers
 • Permanente actualisering van onze juridische kennis

Advocaten & diensten

Bij Advocatenkantoor SMA in Knokke-Heist kunt u zowel als particulier of als onderneming beroep doen op de jarenlange ervaring van advocaten Katelijne Stallaert en Pascale Monbailliu voor juridisch advies en bijstand bij onderhandelingen en procedures.

Katelijne Stallaert

BTW-nr. BE0816.822.647

 • Licentiaat in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde
  RUG 3 juli 1985
 • Licentiaat in de Rechten RUG 5 juli 1989
 • Ingeschreven aan de Balie van Brugge sinds
  1 oktober 1989
Specialisatie
 • Huurrecht: woninghuur, handelshuur, ...
 • Appartementsrecht
 • Aannemingsrecht en bouwrecht
 • Burgerlijke en handelscontracten
 • Incasso
Contacteer Katelijne

Pascale Monbailliu

BTW-nr. BE0816.822.053

 • Licentiaat in de Rechten RUG 6 juli 1999
 • Erasmus Université de Nanterre in Parijs
 • Aanvullende opleiding Criminologische
  Wetenschappen 5 juli 2000
 • Ingeschreven aan de Balie van Brugge sinds 12
  oktober 1999
 • Lid Redactieraad Bestendig Handboek Huishuur en
  Handelshuur Story Publishers
Specialisatie
 • Huurrecht: woninghuur, handelshuur, ...
 • Appartementsrecht
 • Aannemingsrecht en bouwrecht
 • Burgerlijke en handelscontracten
 • Verkeersrecht
 • Incasso
 • Personen- en familierecht
 • Nederlands recht: advies en bijstand aan Belgen die
  naar Nederland verhuizen
Contacteer Pascale

Ereloon

Het ereloon wordt bepaald op basis van een uurloon en wordt in overleg met de cliënt besproken. Administratie- en dossierkosten zijn op basis van vaste tarieven.

Het basisuurtarief bedraagt € 120,00 (excl. BTW) en kan worden verhoogd afhankelijk van de complexiteit en de urgentie.

Bij aanvang en tijdens de behandeling van uw dossier wordt op geregelde tijdstippen een provisie opgevraagd. Wij houden een gedetailleerd overzicht bij van de geleverde prestaties en de gemaakte kosten voor de berekening van ereloon en kosten.

Nieuws

Verhuizen naar Nederland

Een handleiding voor Belgen die verhuizen of een tweede verblijf kopen.
Lees meer

Steeds meer Belgen verhuizen naar Nederland, om uiteenlopende redenen. Hoewel Nederland dichtbij is, zijn er in het Nederlands recht toch heel wat zaken anders geregeld dan in België. Wanneer men huurt of koopt in Nederland staat men niet altijd voldoende stil bij de gevolgen daarvan.

Met deze praktische handleiding adviseert Pascale Monbailliu Belgen die net over de grens verhuizen of die er een tweede verblijf kopen. Ze gaat dieper in op de formaliteiten verbonden aan de verhuis en de juridische regeling van het kopen, huren, bouwen of verbouwen van een onroerend goed in Nederland. Ook de gevolgen voor uw gezin, nalatenschap, schenkingen, en de fiscale en sociaalrechtelijke gevolgen komen uitgebreid aan bod.

Het boek is een handige tool voor elke particulier die naar Nederland verhuist of er een tweede verblijf wilt kopen, maar ook voor de professionals die hem daarbij willen begeleiden. Het bundelt meerdere topics en u krijgt een antwoord op tal van vragen.

Contacteer ons voor meer informatie over het boek of voor advies op maat bij uw verhuis naar Nederland of over Nederlands recht.

Hervorming van de regels inzake appartementsrecht

Conflicten tussen eigenaars in appartementsgebouwen zijn schering en inslag. Om de verhoudingen tussen mede-eigenaars in goede banen te leiden, bestaan er binnen het appartementsrecht heel wat regels.
Lees meer

Als vastgoedadvocaten in Knokke-Heist zijn wij gespecialiseerd in het appartementsrecht. Wij hebben jarenlange ervaring bij het voorbereiden van algemene vergaderingen en het voeren van procedures tussen mede-eigenaars en volgen elke wijziging in het appartementsrecht stipt op. Ondanks de wijzigingen in het appartementsrecht doorgevoerd in 1994 en in 2010 blijft deze regelgeving te rigide.

Ondertussen woont meer dan een kwart van de Belgische gezinnen in een appartement. Nieuwe spelregels inzake mede-eigendom dringen zich dus op om het samenleven vlotter te doen verlopen. Een werkgroep heeft in het voorjaar van 2017 aanbevelingen geformuleerd. Dit zou in de loop van 2017 nog leiden tot een nieuwe hervorming van de mede-eigendom (meer informatie over hun aanbevelingen kunt u lezen in de bijgevoegde nota).

Zo zal bv. één dwarsligger de afbraak en heropbouw van een verouderd appartementsgebouw niet langer kunnen tegenhouden. De vereiste van unanimiteit zal worden verlaten. Wanneer 80 procent van de mede-eigenaars akkoord gaat, zal een appartementsgebouw kunnen worden afgebroken op voorwaarde dat veiligheid en hygiëne anders in het gedrang komen. Geraken de mede-eigenaars er onderling niet uit, dan zal de Vrederechter beoordelen of het kostenplaatje voor een grondige renovatie inderdaad buitensporig is. Ook de meerderheidsvereiste voor de beslissing tot belangrijke werken aan het gebouw wordt versoepeld door de vereiste van een tweederdemeerderheid.

Contacteer ons voor meer informatie of voor advies op maat betreffende het appartementsrecht.

De aansprakelijkheid van de wegbeheerder

Wie schade krijgt door de slechte staat van de weg, wil die schade steeds vaker verhalen op de aansprakelijke wegbeheerder. Het aantal procedures rond deze aansprakelijkheid in het verkeersrecht is dan ook enorm toegenomen, reden om het boek een update te geven.
Lees meer

In de nieuwe uitgave maakt Pascale Monbailliu een grondige analyse van de rechtspraak. Deel één bespreekt het statuut van de verschillende soorten wegen. Het is immers belangrijk om bij het indienen van een schadeclaim de ‘juiste wegbeheerder’ aan te spreken. Vervolgens komt de eigenlijke aansprakelijkheid van de wegbeheerders aan bod.

Deze uitgave omvat ook heel wat onuitgegeven rechtspraak omdat casuïstiek in deze materie nu éénmaal van doorslaggevend belang is. Dit boek is een waardevol hulpmiddel voor iedereen die met deze materie wordt geconfronteerd.

Contacteer ons voor meer informatie over het boek of voor advies op maat over aansprakelijkheid in het verkeersrecht.

Contact

Katelijne Stallaert Advocaat
T. +32 (0)50 - 62 04 04

Pascale Monbailliu Advocaat
T. +32 (0)50 - 61 31 51

mail@sma-advocaten.be
F. +32 (0)50 - 62 35 22

Koningslaan 36
8300 Knokke-Heist
Bekijk op Google Maps